Αναφορά από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης

The document presents the implementation and outcomes of the pilot action

Report on the Testing of the ToolKit