Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη

Εκπαιδευτικό υλικό που θα παρέχει στους εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τις δεξιότητες για να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις ενότητες για την κριτική σκέψη και τον ψηφιακό αλφαβητισμό στο μάθημά τους