Σχέδιο αξιοποίησης και αειφορίας του έργου

Το πλάνο αυτό θα καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν ώστε να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του NERDVET σε συνέχεια του τέλους του έργου.