Πώς προάγετε την κριτική σκέψη σε μαθητές δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης;