Οι Εταίροι

To ENAIP NET είναι μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ιταλία με πάνω από 4.000 μέλη προσωπικό (εκ των οποίων 1.400 εργάζονται ως υπάλληλοι), 89 εκπαιδευτικά κέντρα και περισσότερους από 40.000 φοιτητές - νέους και ενήλικες - ανά έτος. Έχοντας ιδρυθεί το 2016, η κοινοπραξία συγκεντρώνει τους τέσσερις περιφερειακούς τομείς της ENAIP των περιοχών της Λομβαρδίας, του Βένετο, της Πιεμόντε και της Φρουϊλι Βενέζια Τζούλια, καθώς και την εθνικής εμβέλειας ENAIP.

Η αποστολή του είναι να ενισχύσει την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης και της ενεργού ένταξης όλων των πολιτών.

Η ENAIP NET παρέχει τις υπηρεσίες της σε 700 αίθουσες διδασκαλίας και 600 εργαστήρια στους ακόλουθους τομείς: Πληροφορική, Υπηρεσίες Ευεξίας, Αυτοκίνηση, Πωλήσεις και Μάρκετινγκ, Τέχνες και Γραφιστική, Πολιτιστική Κληρονομιά, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρομηχανολογική Αυτοματισμοί, Τουρισμός, Εστίαση, Υπηρεσίες Κοινωνικής και Υγειονομικής Υποστήριξης, Γεωργία και Περιβάλλον.

Η ENAIP NET δραστηριοποιείται σε:

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (iVET, cVET, δια βίου κατάρτιση για εταιρείες, μαθητεία)

• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (εξατομικευμένη κατάρτιση, εύρεση εργασίας, ανάλυση δεξιοτήτων και πιστοποίηση)

• ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (έρευνα και δημοσκοπήσεις, διεθνής συνεργασία, τεχνική βοήθεια, έναρξη και βελτίωση προγραμμάτων κατάρτισης)

• ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (με τεχνογνωσία σε εργαλεία και μεθοδολογία μάθησης/διδασκαλίας, ανάλυση αναγκών κατάρτισης, έρευνα για την επικύρωση/πιστοποίηση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης μέσω της κινητικότητας και της διασυνοριακής συνεργασίας)

http://www.enaip.net


Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Επαγγελματική Κατάρτιση – EVTA, αποτελεί ένα ηγετικό ευρωπαϊκό δίκτυο στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), εκπροσωπώντας παρόχους και συνδεόμενους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από όλη την Ευρώπη. Έχοντας ιδρυθεί στο Βέλγιο το 1998 ως Διεθνής Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, η EVTA είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου Euroqualification.

Την τελευταία δεκαετία, η EVTA έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  και της ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου, συμμετέχοντας σε ένα εύρος πρωτοβουλιών και ομάδων εργασίας σε θεσμικό επίπεδο, και παρέχοντας υποστήριξη στους οργανισμούς μέλη της, διασφαλίζοντας την εκπλήρωση των αναγκών και των προσδοκιών τους.

Η EVTA εστιάζει στην ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο που ορίζει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω:

➥ ενίσχυσης της αριστείας και της ποιότητας παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

➥ προώθησης της συνεργασίας μεταξύ παρόχων και εταιρειών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

➥ παροχής ειδικής τεχνογνωσίας και καινοτόμων λύσεων στους τομείς της Δίδυμης Μετάβασης, της Διεθνοποίησης, της Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων και της Επανεκπαίδευσης, της Πρόβλεψης Δεξιοτήτων

➥ αξιοποίησης εργαλείων και μοντέλων που αναπτύχθηκαν μέσα από διακρατικές συνεργασίες

➥ συμμετοχής στον Eυρωπαϊκό Διάλογο εμπλέκοντας θεσμούς και ομάδες συμφερόντων, κοινωνικούς εταίρους και παρόχους κατάρτισης.

www.evta.eu


   

Το Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βερόνα αποτελεί μέρος του προγράμματος NERDVET, με τη συμμετοχή της ερευνητικής του ομάδας APRESO (για την Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Κοινωνία και στους Οργανισμούς) και το ερευνητικό του κέντρο CARVET (Κέντρο Έρευνας Δράσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση).

Το APRESO και το CARVET στοχεύουν στην προώθηση προηγμένων μαθημάτων κατάρτισης, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερών εκπαίδευσης και κατάρτισης και ερευνητικών δημοσιεύσεων στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εργασιακής και οργανωσιακής ψυχολογίας.

Συμμετέχοντες: Ο Francesco Tommasi είναι υποψήφιος διδάκτορας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στο τμήμα Οργανωτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Βερόνα στην Ιταλία. Συμμετέχει στο πρόγραμμα NERDVET ως ερευνητής, μέλος της ομάδας καθοδήγησης και της ομάδας επικοινωνίας. Ο Andrea Ceschi είναι ανώτερος (Tenure-Track) επίκουρος καθηγητής στην Εργασιακή και Οργανωτική Ψυχολογία (ΕΟΨ) στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βερόνα. Συμμετέχει στο πρόγραμμα NERDVET ως ερευνητής, μέλος της ομάδας διαχείρισης έργου. Ο Riccardo Sartori είναι αναπληρωτής καθηγητής στην Εργασιακή και Οργανωτική Ψυχολογία. Είναι ο επιστημονικός επόπτης της CARVET. Συμμετέχει στο πρόγραμμα NERDVET ως ερευνητής, μέλος της ομάδας καθοδήγησης και της ομάδας επικοινωνίας.

http://www.carvet.org/https://www.apreso.org/en/


Το INOVINTER είναι ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που ιδρύθηκε το 1998 με σύμπραξη της εθνικής υπηρεσίας για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση (IEFP) και το συνδικάτο CGTP – Intersindical Nacional. Οι κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μια προοπτική που καλύπτει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, και η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, προσανατολισμένης στους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο προσόντων. Έχοντας καθορίσει μια στρατηγική παρέμβασης στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, έχει στόχο να ανταποκριθεί σε περιφερειακές, τομεακές ανάγκες κατάρτισης, εξατομικευμένα ή για επιχειρήσεις, συνυπολογίζοντας σε αυτό μια ομάδα καταρτισμένων επαγγελματιών για ανταποκρινόμενης στα σύνθετα και ποικίλα αιτήματα. Ως συμπληρωματική δραστηριότητα κατάρτισης, παρέχει επίσης υπηρεσίες καθοδήγησης, συμβουλευτικής και αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης, προκειμένου να τεθούν τα άτομα σε τροχιά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και την επίτευξη επίσημης πιστοποίησης.

www.inovinter.pt


Ο Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Perrotis College) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που διατηρεί μια ισχυρή παράδοση διεθνούς συνεργασίας και ολιστικής κατάρτισης στον ευρύτερο αγροτικό τομέα, λειτουργώντας σε δύο αγροκτήματα 1.450 εκταρίων, τα οποία θεωρούνται ένα "ζωντανό εργαστήριο".

Το Perrotis College προσφέρει ολοκληρωμένες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις στους τομείς της Γεωργίας, του Περιβάλλοντος και των Επιστημών Ζωής, εκπαιδεύοντας ηγέτες για αειφόρο ανάπτυξη παγκοσμίως.

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παρέχει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας την ολιστική εκπαιδευτική προσέγγιση, σε μαθητές όλων των ηλικιών μέσα από το Επαγγελματικό Λύκειο, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ενημερωτικές εκστρατείες και επισκέψεις πεδίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, το ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ι.Ι.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 2018.

https://www.perrotiscollege.edu.gr/


Η Vonk είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός για νέους και ενήλικες μαθητές που βρίσκεται στην Ολλανδία. Η Vonk ξεκίνησε το 2022 μετά τη συγχώνευση του Clusius College με την ROC Kop van Noord-Holland. Η Vonk βρίσκεται στη Βόρεια Ολλανδία και διαθέτει 12 παραρτήματα όπου προσφέρουμε προ-επαγγελματική εκπαίδευση, ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (EEK) και βραδινά μαθήματα.

Η Vonk προσφέρει εκπαίδευση σε 4000 μαθητές προεπαγγελματικής εκπαίδευσης ηλικίας 11 έως 17 ετών και μαθήματα ΕΕΚ σε 5000 μαθητές από 15 ετών και άνω.

Τα μαθήματά μας ΕΕΚ ποικίλλουν από τη γεωργία έως την προσωπική φροντίδα και από τη Ναυτική έως την Ανθοπωλεία. Η Vonk συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις στην περιοχή μας καθώς είναι οι μελλοντικοί εργοδότες των φοιτητών μας. Το Vonk προσφέρει επίσης στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία. Έχουμε ένα ποικίλο δίκτυο διεθνών εταιρειών εκμάθησης και σχολών ΕΕΚ στο εξωτερικό.

https://www.vonknh.nl/vol-inspiratie

 


San Viator is also a referent for the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) for Erasmus+ projects thanks to a long experience in internationalization of students and teachers.

Το Κέντρο San Viator (CSV) έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, με πρωταρχικό στόχο την υποστήριξη των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Το CSV είναι ένα κέντρο θεμελιωμένο στην τοπική κοινωνία και σημείο αναφοράς στον τομέα της αυτοκινητοποίησης, με ισχυρούς δεσμούς στον κοινωνικό ιστό και με ενεργό προσέγγιση των συνεργιών με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς παράγοντες.  Είναι επίσης μέλος του HETEL (του Βασκικού Δικτύου Τεχνικών Σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), του FP Empresa (του Εθνικού Δικτύου για την Επαγγελματική Εκπαίδευσης και Κατάρτιση) και του Ευρωπαϊκού  Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVet).

Το San Viator είναι επίσης σημείο αναφοράς για την Ισπανική Υπηρεσία για τη Διεθνοποίηση της Εκπαίδευσης (SEPIE) για έργα Erasmus+ χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία του στη διεθνοποίηση μαθητών και καθηγητών.

https://www.san-viator.eus/es/