Doel en Activiteiten

Het doel van NERDVET is om een model te ontwerpen en te implementeren voor het op een organische manier integreren van kritisch denken en mediawijsheidsvaardigheden als leerresultaten binnen beroepsonderwijs en -opleiding, door middel van een "kritische leerbenadering". Dit impliceert de ontwikkeling en het testen van een educatieve toolkit, om opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding uit te rusten met de competenties, methoden, didactische technieken en leermiddelen die nodig zijn om de onderwerpen kritisch denken en mediawijsheid effectief aan te pakken tijdens hun lessen.


De verwachte resultaten van het project zijn:
VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS ONDER LEERKRACHTEN IN HET BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING
DE KWALITEIT VAN HET LEREN onder studenten in beroepsonderwijs en -opleiding verbeteren door hun kritisch denkvermogen te verbeteren, zodat zij actief kunnen omgaan met toekomstige innovatie en veranderingen, zowel in hun professionele als in hun sociale leven.
• Studenten in beroepsonderwijs en -opleiding voorzien van mediawijsheids COMPETENTIES, zodat zij kritisch bewuste burgers kunnen worden en digitale media op een beter geïnformeerde manier kunnen gebruiken.
• Stimuleren van cultureel bewustzijn onder studenten in het beroepsonderwijs, om inclusie en hun proactieve deelname aan het sociale en maatschappelijke leven in de samenleving te bevorderen.


Projectactiviteiten zijn gegroepeerd in de volgende werkpakketten:


ONTWIKKELING VAN DE EDUCATIEVE TOOLKIT (WP2):
Creatie van een model op basis van lesmethoden en leermiddelen (Toolkit) om training over kritisch denkvermogen en van online mediawijsheid (internet en sociale media) te integreren in de onderwerpen van beroepsonderwijs en -opleiding.


IMPLEMENTATIE VAN DE EDUCATIONAL TOOLKIT (WP3):
Testen van de educatieve toolkit onder studenten door middel van een proefactie, uitgevoerd door een groep opleiders die behoren tot de partneraanbieders van beroepsonderwijs
en -opleiding.


VALIDATIE EN OPSCHALING (WP4):

1. Herziening, integratie en verbetering van de toolkit op basis van de resultaten van de evaluatie van de proefactie.
2. Opstelling van een reeks richtsnoeren voor aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding om de toolkit te implementeren.
3. Voorstel van een reeks aanbevelingen voor onderwijsbeleidsmakers.


VERSPREIDING & EXPLOITATIE (WP5):
Bevorderde > promotie van de resultaten en activiteiten van NERDVET die door de projectpartners in regionale, nationale en Europese contexten worden uitgevoerd om het bewustzijn te vergroten, te verspreiden, beleidsmakers, gezinnen en belanghebbenden te betrekken DELETE: en autonoom en verantwoordelijk te handelen.