Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt op 03 november 2021

 Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deel uit te maken van onze community bij NERDVET - THINK SMART! HET VERBETEREN VAN KRITISCH DENKVERMOGEN EN MEDIAWIJSHEID IN VET, zakendoen als Nerdvet ("Nerdvet", "wij", "ons" of "onze"). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via info@nerdvet.eu.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw informatie kunnen gebruiken als u:

 • Met ons communiceert op andere gerelateerde manieren , inclusief verkoop, marketing of evenementen

In deze privacyverklaring, als we verwijzen naar:

 • "Website", verwijzen we naar elke website van ons die verwijst naar of linkt naar dit beleid
 • "Diensten", verwijzen we naar onze Website en andere gerelateerde diensten, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Het doel van deze privacyverklaring is om u op de duidelijkst mogelijke manier uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot deze informatie. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waar u het niet mee eens bent, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Diensten.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, omdat deze u zal helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

2. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

10. BRENGEN WE UPDATES AAN IN DEZE KENNISGEVING?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Website of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Website, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP) adres en / of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze website bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze website te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens.  Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatie-informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen en informatie over uw activiteit op de Website omvatten (zoals de datum- / tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit,  foutrapporten (soms 'crashdumps' genoemd) en hardware-instellingen).
 • Locatiegegevens.  We verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt zich afmelden voor het toestaan van het verzamelen van deze informatie door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om u af te melden, u mogelijk bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

2. HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE?

In het kort: We verwerken uw informatie voor doeleinden op basis van legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en / of uw toestemming.

We gebruiken persoonlijke informatie die via onze website wordt verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.

We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

 • Om het aanmaken en aanmelden van accounts te vergemakkelijken.  Als u ervoor kiest om uw account bij ons te koppelen aan een account van derden (zoals uw Google- of Facebook-account), gebruiken we de informatie die u ons hebt toegestaan te verzamelen van die derden om het maken van een account en het aanmeldingsproces voor de uitvoering van het contract te vergemakkelijken.
 • Om testimonials te plaatsen.  We plaatsen getuigenissen op onze website die persoonlijke informatie kunnen bevatten. Voordat we een testimonial plaatsen, vragen we uw toestemming om uw naam en de inhoud van de testimonial te gebruiken. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@nerdvet.eu en zorg ervoor dat u uw naam, getuigenislocatie en contactgegevens vermeldt.
 • Vraag feedback. We kunnen uw informatie gebruiken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Website.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken.  We kunnen uw informatie gebruiken om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken met toestemming van elke gebruiker.
 • Om gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie gebruiken om ons account te beheren en in goede staat te houden.

3. WORDEN UW GEGEVENS MET IEMAND GEDEELD?

In het kort: We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.

We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende wettelijke basis:

 • Toestemming: We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken.
 • Legitieme belangen: We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te bereiken.
 • Uitvoering van een contract: Wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen.
 • Wettelijke verplichtingen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Vitale belangen: We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we van mening zijn dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.

Meer specifiek kunnen we uw gegevens verwerken of uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Bedrijfsoverdrachten.  We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in onze Cookieverklaring.

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 90 dagen bewaren.

Wanneer we geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen verslaan en uw informatie onjuist kunnen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze website op eigen risico. U dient de Website alleen te bezoeken binnen een beveiligde omgeving.

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt  u de  onderstaande contactgegevens gebruiken. We zullen elk verzoek overwegen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Als u een inwoner bent van de EER of het VERENIGD KONINKRIJK en u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, zijn de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier beschikbaar: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Website. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze website, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT") -functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNIË SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" -wet, staat onze gebruikers die inwoners van Californië zijn toe om eenmaal per jaar en gratis informatie van ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben bekendgemaakt voor directe marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in met behulp van de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij de Website hebt, hebt u het recht om verwijdering te verzoeken van ongewenste gegevens die u openbaar op de Website plaatst. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Website, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. Back-ups, enz.).

10. BRENGEN WE UPDATES AAN IN DEZE KENNISGEVING?

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@nerdvet.eu of per post naar:

NERDVET - DENK SLIM! VERBETERING VAN KRITISCH DENKVERMOGEN EN MEDIAWIJSHEID  IN BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING

Perrotis College

Thessaloniki, Thessaloniki 551 02

Greece

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in sommige omstandigheden te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, gaat u naar: https://nerdvet.eu/en-US/main/contact.

Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van Termly's Privacy Policy Generator.