Partners

ENAIP NET is een non-profit consortium en een van de grootste netwerken van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding op Italiaans niveau, met meer dan 4.000 personeelsleden (waarvan er 1.400 als werknemer werken), 89 opleidingscentra en meer dan 40.000 studenten - zowel jongeren als volwassenen - per jaar. Het consortium, opgericht in 2016, brengt de vier regionale ENAIP-organen van de regio's Lombardije, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia en ENAIP Nazionale samen. Haar missie is om de groei van lokale economieën te verbeteren door de professionele ontwikkeling en actieve inclusie van alle burgers. ENAIP NET levert zijn diensten via 700 klaslokalen en 600 laboratoria in de volgende sectoren: ICT, Wellnessdiensten, Automotive, Verkoop en Marketing, Kunst en grafiek, Cultureel erfgoed, Elektrisch, Elektronisch, Mechatronica, Toerisme, Catering en restaurant, Sociale en Gezondheidszorg assistentiediensten, Landbouw en milieu. ENAIP NET is actief in: • BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING (iVET; cVET; levenslang leren voor bedrijven; leerlingwezen); • DIENSTEN VOOR ARBEIDSVOORZIENING (opleiding op maat; arbeidsbemiddeling; analyse en certificering van vaardigheden); • INNOVATIE EN ONTWIKKELING (onderzoek en enquêtes; internationale samenwerking; technische bijstand; opstarten en verbeteren van opleidingsprogramma's); • INTERNATIONAAL PROJECTENBEHEER (met expertise op het gebied van leer-/onderwijsinstrumenten en -methodologie, analyse van opleidingsbehoeften, onderzoek naar de validatie/certificering van niet-formeel en informeel leren, verbetering van de kwaliteit van de opleiding door mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking). 

http://www.enaip.net


De European Vocational Training Association – EVTA, is een toonaangevend Europees netwerk op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, dat aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en belanghebbenden in heel Europa vertegenwoordigt EVTA, opgericht in België in 1998 als International No-Profit Association (AISBL), is het resultaat van de samenwerking in het kader van het Euroqualification-project.
In het afgelopen decennium heeft EVTA zich ontwikkeld tot een belangrijke speler op het gebied van de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding en menselijk kapitaal, door deel te nemen aan verschillende initiatieven en werkgroepen op institutioneel niveau en ondersteuning te bieden aan haar lidorganisaties, zodat aan hun behoeften en verwachtingen wordt voldaan.
EVTA richt zich op de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding binnen het door de Europese Commissie geschetste kader, door middel van:
➥ verbetering van de excellentie en de kwaliteit van het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding.
➥ het bevorderen van de samenwerking tussen aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en bedrijven.
➥ het leveren van specifieke expertise en innovatieve oplossingen op onderwerpen als Twin Transition (dubbele overgang), Internationalisering, Upskilling (bijscholing) en Reskilling (omscholing), Skills Forecast (vaardigheidsvoorspelling)
➥ profiteren van instrumenten en modellen die zijn ontwikkeld door transnationale samenwerking
➥ deelname aan de Europese dialoog tussen instellingen, belanghebbenden, sociale partners en opleidingsverstrekkers.

www.evta.eu


   

Het Departement Menswetenschappen van de Universiteit van Verona maakt deel uit van het NERDVET-project door zijn onderzoeksgroep APRESO (Applied Research in Society and Organizations) en zijn onderzoekscentrum CARVET (Centre for Action Research in Vocational Education and Training) te betrekken. APRESO en CARVET zijn gewijd aan de studie van verschillende fenomenen die verband houden met individuele en sociale kwesties van belang, die 1) op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding zijn, zoals volwassenenonderwijs, lerarenopleiding, opleidersonderwijs en studenteneducatie met een specifieke focus op de zogenaamde soft-skills en de sociale uitdaging van de industrie 4.0: 2) op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie en managementpsychologie, zoals psychologische beoordeling (individueel, groep en organisatorisch), beroepskeuzevoorlichting, opleiding en ontwikkeling en organisatie-innovatie. Bovendien streven APRESO en CARVET ernaar om bijscholingscursussen, seminars, conferenties, studiedagen en onderzoekspublicaties over kwesties van belang te bevorderen om relaties aan te gaan met andere onderzoekscentra, publieke en private verenigingen, nationaal en internationaal, om samenwerking op het gebied van onderzoek mogelijk te maken en om informatie, databases, enz. Te delen. Het centrum en de onderzoeksgroep tellen samen twaalf academische leden, twee laboratoria in de universiteit van Verona en banden met verschillende internationale universiteiten.

http://www.carvet.org/https://www.apreso.org/en/


INOVINTER is een beroepsopleidingscentrum dat in 1998 is opgericht door een partnerschap tussen de nationale dienst voor werkgelegenheid en beroepsopleiding (IEFP) en de vakbond CGTP - Intersindical Nacional. Onze belangrijkste doelstellingen zijn de bevordering van de beroepsopleiding voor de ontwikkeling van het menselijk potentieel, een perspectief dat alle economische activiteiten doorkruist, en het bevorderen van sociale en professionele integratie, met name bedoeld voor werknemers met een laag kwalificatieniveau. Een interventiestrategie op het gebied van beroepsopleiding gedefinieerd, met als doel in te spelen op regionale, sectorale opleidingsbehoeften, individueel en zakelijk, waarbij een team van gekwalificeerde professionals wordt geteld om aan de meest uiteenlopende verzoeken te voldoen. Als aanvulling op de opleiding hebben we ook een dienst voor begeleiding en counseling en voor de erkenning van eerdere leerervaringen, om individuen te positioneren in beroepsonderwijs en -opleiding en formele certificeringsprestaties.

www.inovinter.pt


De Post-Secondary Education and Training Association van de American Farm School omvat een integraal onderdeel van het AFS-onderwijssysteem dat een sterke traditie van internationale samenwerking en holistische training in de bredere landbouwsector in stand houdt, allemaal actief op twee demonstratieboerderijen van 1.450 hectare die als "het levende laboratorium" worden beschouwd. Perrotis College biedt volledige praktische en theoretische kennis in de landbouw, milieu en life sciences, het opleiden van leiders voor duurzame ontwikkeling wereldwijd. De School of Professional Education biedt een breed scala aan programma's, met behulp van de holistische trainingsbenadering, aan studenten van alle leeftijden via de Vocational High School, programma's voor permanente professionele educatie, informatieve campagnes en veldbezoeken in Griekenland en in het buitenland. Tot slot is in 2018 het AFS Private Vocational Training Institute (I.IEK) opgericht.

https://www.perrotiscollege.edu.gr/


 

Vonk is een onderwijsorganisatie voor jongeren en volwassen gevestigd in Nederland. Vonk startte in 2022 na de fusie van het Clusius College met ROC Kop van Noord-Holland. Vonk is gevestigd in Noord-Holland en heeft 12 vestigingen waar we vmbo, een breed aanbod aan beroepsopleidingen (mbo) en cursussen aanbieden.

 Vonk biedt onderwijs aan 4000 vmbo-leerlingen in de leeftijd van 11 tot 17 jaar en mbo-opleidingen aan 5000 studenten van 15 jaar en ouder.

Onze mbo-opleidingen variëren van agribusiness tot persoonlijke verzorging en van nautisch tot bloemist. Vonk werkt nauw samen met de bedrijven in onze regio, zij zijn de toekomstige werkgevers van onze studenten. Vonk biedt studenten ook de mogelijkheid internationale ervaring op te doen. We hebben een gevarieerd netwerk van internationale leerbedrijven en mbo-scholen in het buitenland.

https://www.vonknh.nl/vol-inspiratie 


Centro San Viator (CSV) is een toonaangevend centrum voor beroepsonderwijs en -opleiding met een sterk sociaal karakter en een prioritaire doelstelling: het helpen van mensen met minder kansen, bedreigd door sociale uitsluiting. CSV is een centrum dat diep geworteld is in onze lokale omgeving, een referentie in de automotive sector, met sterke banden met onze gemeenschap en een proactieve benadering van samenwerking met lokale, nationale en internationale agenten. Wij zijn lid van HETEL (Basque VET technical schools network), FP Empresa (national VET network) en European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EfVet).
San Viator is ook een referent voor de Spaanse Dienst voor de Internationalisering van het Onderwijs (SEPIE) voor Erasmus+ projecten dankzij een lange ervaring in internationalisering van studenten en docenten.

https://www.san-viator.eus/es/